Бакалавр

          ВСТУП 2023 – 2024 н.р.: ОПП 2021

          ВСТУП 2024 – 2025 н.р.:

Навчальний план підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (денна форма навчання) (2023)

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування (2023)

Відгуки на ОПП

Навчальні дисципліни першого рівня вищої освіти (бакалавр)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 семестр
3 семестр
5 семестр
7 семестр
1. Вступ до фаху (ОК20)

 

1. Макроекономічний аналіз (ОК19)

2. Фінанси (ОК22)

3. Гроші та кредит (ОК21)

1. Банківська система (ОК23)

2. Інвестування (ОК24)

3. Бюджетна система (ОК25)

4. Фінанси підприємств (ОК26)

5. Міжнародні фінанси (ВК11)

6. Міжнародні фінансові інститути (ВК12)

1. Платіжні системи (ВК7)

2. Електронні платіжні системи (ВК8)

3. Страховий бізнес (ВК13)

4. Страхові послуги (ВК14)

5. Фінансовий ринок (ВК15)

6. Фондовий ринок (ВК16)

7. Макроекономічне прогнозування (ВК17)

8. Банківська звітність (ВК18)

9. Податкова система (ВК19)

10. Міжнародні стандарти фінансової звітності (ВК20)

11. Управлінська звітність (ВК21)

2 семестр
4 семестр
6 семестр
8 семестр
1.Мікроекономічна теорія ринків (ОК12)

2. Статистика у фінансах (ОК13)

3. Національна економіка (ОК15)

4. Фінансова думка України та світу (ОК16)

5. Гроші та кредит (ОК21)

1. Фінанси (ОК22)

2. Фінансова економетрика (І) (ВК3)

3. Фінансове моделювання (ВК4)

4. Організація бізнесу (ВК5)

5. Бізнес-планування (ВК6)

1. Банківські операції (ОК14)

2. Маркетинг фінансових послуг (ОК17)

3. Страхування (ОК27)

4. Фінансовий аналіз (ОК28)

5. Інформаційні  технології у фінансах (ВК9)

6. Інтернет-технології у фінансах (ВК10)

1. Аналіз банківської діяльності (ОК29)

2. Фінансове планування у бізнесі (ВК22)

3. Бюджетування на підприємстві (ВК23)

4. Фінансовий контролінг (ВК24)

5. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва (ВК25)

6. Валютний ринок (ВК26)

7. Міжнародні розрахунки та валютні операції (ВК27)

Вибіркові дисципліни в електронній системі MOODLE