Магістр

       ВСТУП 2023 – 2024 н.р.: 2021

       ВСТУП 2024 – 2025 н.р.:

Навчальний план підготовки магістрів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (денна форма навчання) (2023)

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування (2023)

Відгуки на ОПП

Навчальні дисципліни другого рівня вищої освіти (магістр)

1 курс

1 семестр

1. Методологія наукових досліджень (ОК3)

2. Соціальне страхування (ОК4)

3. Фінансова економетрика (ІІ) (ОК5)

4. Страховий менеджмент (ОК6)

5. Інвестиційний менеджмент (ОК8)

6. Фінансові технології (FinTech) (ОК9)

7. Фіскальна політика (ОК10)

2 семестр

1. Фінансовий менеджмент (ОК7)

2. Мистецтво презентацій (ВК1)

3. Фінансова культура (ВК2)

4. Страхування фінансових ризиків (ВК3)

5. Кредитний менеджмент (ВК4)

6. Фінансовий менеджмент у банку (ВК5)

7. Управління банківськими ризиками (ВК6)

8. Фінанси територіальних громад (ВК7)

9. Фінансове посередництво (ВК8)

10. Антикризове фінансове управління підприємством (ВК9)

11. Інноваційний розвиток підприємства (ВК10)

12. Корпоративний ризик-менеджмент (ВК11)

13. Фінансово-економічна безпека підприємства (ВК12)

2 курс

3 семестр

1. Практична підготовка (ОК11)

2. Захист кваліфікаційної роботи (ОК12)

Вибіркові дисципліни в електронній базі MOODLE