Підвищення кваліфікації

 

 

2023    

Стажування у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника на кафедрі фінансів (15 листопада – 29 грудня 2023 р) (Парубець О.М., Холявко Н.І., Шишкіна О.В., Садчикова І.В.)

Стажування у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника на кафедрі фінансів (13 лютого – 31 березня 2023 р.) (Дубина М.В., Кальченко О.М., Панченко О.І., Ільчук В.П., Тарасенко А.В. Шпомер Т.О.)

2022    

Краківський економічний університет та Національний університет “Чернігівська політехніка” у межах проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE), за загальною професійною (сертифікованою) програмою підвищення кваліфікації «Управління в українських органах місцевого самоврядування» (для лідерів громад). (Тарасенко А.В., Свідоцтво про підвищення кваліфікації №MSAP/MLG/2442/2022 від 20 грудня 2022 року, 190 годин, 32 кредита ЄКТС).
Підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації “Фінансова грамотність”. (Парубець О.М. Сертифікат № ПК-К 22-02/218 виданий 18 лютого 2022 р., 0.2 кредита ЄКТС)
Участь у проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni – Biz Bridge”, присвяченому розвитку soft skills викладача. (Холявко Н.І., Сертифікат №504, 10 академ.год.; Садчикова І.В. Сертифікат №809, 10 академ.год.).

2021    

Підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою «Social Media Marketing: базовий курс викладача» (Холявко Н.І., свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 1907-21, кількість кредитів ЄКТС – 1)
Навчання у Академії цифрового розвитку за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», організованим Міністерством освіти і науки України за підтримки Google Україна протягом 04 – 18 жовтня 2021 року (Шишкіна О.В. Сертифікат про успішне завершення курсу №16GW-153, 1 кредит ЄКТС ).  https://www.facebook.com/groups/finance.chntu/posts/4638107059585376/
Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів (розроблений UGEN, НМЦОНП, відділом забезпечення якості освіти, сектором працевлаштування КНУ імені Т.Шевченка за підтримки SoftServe, Райф, GlobalLogic, «МЕТРО Кеш енд Кері Україні»). Сертифікат від 9.06.2021 р., 1 кредит (Дубина М.В., Кальченко О.М., Парубець О.М., Садчикова І.В., Холявко Н.І., Шишкіна О.В.).   https://www.facebook.com/finance.stu.cn.ua/posts/pfbid02duKeMeApTmZAzwMVvD6HSPcUXFhngX3wzniNvD78GPSzHqo4v5mjvvdMSLmeAQsvl

2020    

Шишкіна О.В.: Захист дисертації 09.10.2020 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, на тему “Методологія управління фінансовими ризиками промислових підприємств”. Диплом доктора наук ДД № 010329 від 26.11.2020 р.
Підвищення кваліфікації за програмою навчального семінару-тренінгу «Фандрейзинг. Написання проектів. Успішні кейси» (6-7.10.2020 р., організатор – Сумський національний аграрний університет) (Холявко Н.І. сертифікат №000100)  – 8 академічних годин, 0,26 кредита ЄКТС)

2019    

Холявко Н.І. Захист дисертації 31.10.2019 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.03.00 – економіка та управління національним господарством на тему: «Стратегія забезпечення адаптивності системи вищої освіти до умов інформаційної економіки». Диплом доктора наук ДД 009625, від 26.02.2020 р.
Тарасенко О.О.: Захист дисертації 21.02.2019 зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, на тему: «Формування депозитної поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України». Диплом ДК № 051893 від 23.04.2019
Шпомер Т.О.: Захист дисертації 25.04.2019 зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, на тему: «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування». Диплом ДК № 053126 від 20.06.2019

2018    

Дубина М.В.: Захист дисертації 15.11.2018 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, на тему: «Розвиток ринку фінансових послуг України на основі формування інституту довіри». Диплом доктора наук ДД 008219 від 05.03.2019

2017    

Парубець О. М.: Захист дисертації 23.02.2017 р. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему; «Теоретико-методологічні засади розвитку мережевих структур у транспортному секторі України». Диплом доктора наук ДД № 006452 від 27.04.2017 р.

2016    

Тарасенко А.В.: Захист дисертації 27.06.2016 зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, на тему “Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України”. Диплом ДК № 038365 від 29.09.2016

2015    

Підвищення кваліфікації у Чернігівському національному технологічному університеті на тему: “Освітні інновації в сучасних вищих навчальних закладах”, 22 жовтня – 24 жовтня 2015 року, 72 год. (Ільчук В.П. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СПК №785675;  Парубець О.М. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СПК №785693; Холявко Н.І. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №785627; Кальченко О.М. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 785679;  Шишкіна О.В. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №785692; Садчикова І.В. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №785690)

2014    

Програма підвищення кваліфікації викладачів фінансових дисциплін: інноваційні технології навчання та практика їх застосування у Чернігівському національному технологічному університеті. (Ільчук В.П. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №294507 від 21 лютого 2014 р., 54 год.)

2013    

Сидоренко (Садчикова) І.В.: Захист дисертації  25.10.2013 р. зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, на тему  “Модернізація виробничої інфраструктури регіональних господарських комплексів в інтеграційних умовах”. Диплом ДК № 018816 від 17.01.2014 р.
2012     Кальченко О.М.: Захист дисертації 19.10.2012 р. зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності) на тему «Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної галузі» Диплом кандидата наук ДK 011071, виданий 25.01.2013р.
2011     Дубина М.В.: Захист дисертації 08.12 2011 р. Зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку України». Диплом кандидата наук ДK 004724, виданий 17.02.2012
Холявко Н.І.: Захист дисертації 28  вересня 2011 р. зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики».  Диплом кандидата наук ДK 004170, виданий 19.01.2012 р.
2010     Шишкіна О.В.: Захист дисертації 14 травня 2010 р. зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Вплив залізнично-автомобільних перевезень на ефективність формування містоутворюючих підприємств» Диплом кандидата наук ДK 063945, виданий 22.12.2010 р.
2005     Ільчук В.П.: Захист дисертації 23.09.2005 р. зі спеціальності 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку на тему «Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і практика» Диплом доктора наук: ДД 004845, від 09.03.2006 р.
2004     Підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті (Шишкіна О.В. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №116836) від 2 березня 2004 р., 86 год.)
2002     Панченко О.І.: Захист дисертації 1.03.2002 р. зі спеціальності 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку на тему «Розвиток організаційно-економічного механізму ефективної взаємодії залізниці з регіоном». Диплом кандидата наук  ДK 014732, виданий 12.06.2002 р.
2000     Підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті (Парубець О.М. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК  АК№ 052858) від 29 листопада 2000 р., 86 год).