Науково-дослідні кафедральні роботи

Науково-дослідні роботи

кафедри Фінансів, банківської справи та страхування

№ з\п

Тема НДР № держреєстрації Роки

виконання

Керівник

 

Діючі НДР:

1 Теоретико-прикладні положення розвитку ринку кредитних послуг в умовах макроекономічної нестабільності та повоєнного відновлення економіки

0123U104319

11.2023-11.2026

д.е.н., проф. Дубина М.В;

к.е.н., доц.Тарасенко А.В.

2 Стратегічні детермінанти розвитку ринку фінансових послуг в умовах цифровізації національної економіки

0123U104317

11.2023-11.2026

д.е.н., проф. Дубина М.В;

д.е.н., проф. Холявко Н.І.

 

3 Розробка механізму фінансування інноваційного відновлення стратегічно важливих секторів економіки України у

післявоєнний період

0123U104318

11.2023-11.2026

д.е.н., проф. 

Парубець О.М.;

к.е.н., доц. Садчикова І.В.

 

Завершені НДР

1 Розвиток ринку кредитних послуг в умовах становлення цифрової економіки.

0121U113250

10.2021-10.2023

д.е.н., проф. Дубина М.В;

к.е.н., доц. Панченко О.І.

2 Формування інноваційно-інвестиційних засад сталого розвитку суб’єктів підприємництва в умовах євроінтеграції

0121U113249

10.2021-10.2023

д.е.н., проф. Ільчук В.П.; д.е.н., проф. Дубина М.В

 3 Науково-прикладні засади управління фінансово-економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівні

0118U004409

03.2018-02.2021

д.е.н., проф.

Ільчук В.П.

4 Стратегічні пріоритети та механізми забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства

0118U004407

03.2018-02.2021

д.е.н., проф.

Ільчук В.П.

5 Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки

0118U004408

03.2018-02.2021

д.е.н., проф.

Ільчук В.П.

6 Розробка фінансово-економічних засад інноваційного розвитку базових галузей економіки регіону

0113U002742

01.2014-12.2016

д.е.н., проф.

Ільчук В.П.

7 Управління розвитком системи фінансово-економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання

0113U002741

01.2014-12.2016

д.е.н., проф.

Ільчук В.П.

8 Розробка фінансово-економічних засад інноваційного розвитку базових галузей економіки регіону

0110U007062

01.2011-12.2015

д.е.н., проф.

Ільчук В.П.