Робота у фахових виданнях за кордоном

 

Доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування М.В. Дубина і доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Н.І. Холявко є членами редакційної колегії наукового журналу «The European Journal of Accounting, Finance & Business» (засновники: Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, and West University of Timişoara, Romania)

URL: http://www.accounting-management.ro/?pag=es

 

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Н.І. Холявко є членом редакційної колегії наукового журналу Special Issue «Engineering Education in Knowledge Based Society»

URL: https://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/knowledge_based_society