Доктор філософії

                 

ВСТУП 2023 – 2024 н.р.: 2022

ВСТУП 2024 – 2025 н.р.:

Навчальний план підготовки доктора філософії галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (денна форма навчання) (2023)

Освітньо-наукова програма “Фінанси, банківська справа та страхування” підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування (2023)

Навчальні дисципліни третього рівня вищої освіти (PhD)

1 курс

2 курс 3 курс 4 курс
1 семестр 3 семестр 5 семестр

7 семестр

1. Методологія, організація та технологія наукових досліджень (ОК3)

2. Фінансова архітектоніка (ОК5)

1.Фінансові інвестиції (ОК8)

2. Моделювання розвитку фінансових систем (ОК9)

 

 

1.Науково-педагогічна практика (ОК10)

 

2 семестр

4 семестр 6 семестр

8 семестр

1. Методологія, організація та технологія наукових досліджень (ОК3)

2. Безпека фінансових ринків (ОК6)

3. Фінансова економетрика (ІІІ) (ОК7)

1. Монетарна політика центральних банків (ВК1)

2. Фінансова політика держави (ВК2)

3. Digital finance (Цифрові фінанси) (ВК3)

4. Поведінкові фінанси (ВК4)

5. Банкострахування (ВК5)

6. Емпіричні корпоративні фінанси (ВК6)

7. Ринок кредитних послуг (ВК7)

 

 

 

ОК – обов`язкові компоненти

ВК – вибіркові компоненти

Вибіркові дисципліни в електронній системі MOODLE