Навчальні підручники та посібники викладачів кафедри

Навчальні посібники і підручники кафедри ФБСС

Парубець, О. М., Ільчук, В. П., Сугоняко Д. О.   Місцеві фінанси : навч. посіб.  Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2020. 346 с.

 ISBN 978-617-7570-43-0

Н.І.Холявко, А. В. Вербицька, Т. М. Децюк, А. М. Ревко. Технології формування професійних компетенцій здобувачів вищої освіти : навчально-методичний посібник для викладачів. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 220 с.

ISBN 978-966-995-113-7

Кальченко О.М. Фінансовий аналіз : теорія і практика (у схемах і таблицях) :  навч. посіб. / Кальченко О.М., Шишкіна О. В. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2019. – 436 с.

ISBN 978-617-7570-32-4

Холявко Н.І., Гонта О.І.  Політекономія.Навч. посібн.: 2-е вид., випр. та доповн. – Чернігів: ННІ економіки ЧНТУ, 2018. – 230 с.

ISBN 978-617-7571-38-3

Шкарлет С. М.  Інноваційна політика та фінансове забезпечення : навч. посіб. / С. М. Шка­рлет, В. П. Ільчук – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 478 с.

ISBN 978-617-7570-10-2

 

Кальченко О.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Кальченко О.М., Шишкіна О. В. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – 524 с.

ISBN 978-617-7570-16-4

Шишкіна О. В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2018. – 572 с.

 

ISBN 978-617-7570-11-9

Шишкіна О. В. Гроші та кредит: практикум : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2017. – 274 с.

 ISBN 978-617-7570-02-7

Шишкіна О.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О.В. Шишкіна, М.В. Дубина. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.

 

ISBN 978-966-97501-5-0

Збірник кейсів модуля «Фінансовий розрахунок і фінансове планування» з дисципліни «Фінанси підприємства» Навчально-методичні матеріали для викладачів /Гонта О., Пономаренко С., Ремньова Л., Холявко Н., Шкарлет С. – Чернігів: Видавництво «Деснянська правда», 2016.

ISBN 978-966-502-575-7

   Шкарлет С.М. Інноваційний  розвиток підприємства  :  навч.  посіб.  / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 308 с.

 

ISBN 978-966-2188-02-2

 

Інвестування : підручник (модульний варіант) / В. П. Ільчук, Г. В. Кравчук, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В. П. Ільчук. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 355 с.

 

ISBN 978-966-7496-49-4

Холявко Н.І., Гонта О.І. Економічна теорія: навч. посібник / Чернігів: Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету, 2014. – 220 с.

ISBN 978-966-7496-57-9

  В.П. Ільчук. Фінанси і кредит. Вступ до фаху: підручник / В.П. Ільчук, І.В. Горшунова. – Чернігів: Черніг. Нац. Технол.ун-т, 2013. – 195 с.

 ISBN 978-966-7496-47-0

 

 

 

Сич С. М. Ринок фінансових послуг [текст] : навчальний посібник/Є. М. Сич, В. П. Ільчук. Н. І. Гавриленко – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 428 с.

 ISBN  978-617-673-058-3

 

 

   Сич Є.М., Кравчук Г.В., Ільчук В.П. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 204 с.

 

ISBN 966-8276-52-3

 Сич Є.М., Ільчук В.П., Кравчук Г.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. –  К.: “Видавництво “Аспект – Поліграф”, 2003. – 352 с.

 

ISBN 966-8276-31-0