Академічна мобільність

Академічна мобільність  – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Основними цілями академічної мобільності є:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоздатності випускників Університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до освітнього процесу в Університеті на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між ЗВО-партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
 • гармонізація освітніх стандартів ЗВО-партнерів.

Основними завданнями академічної мобільності є :

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;
 • набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;
 • можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у ЗВО-партнерах зразка та інформацією про систему оцінювання в них навчальних здобутків здобувачів вищої освіти;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових досліджень;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами, підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ