Нормативні документи щодо освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію та проведення гостьових лекцій

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти

Положення про індивідуальну освітню траєкторію

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Порядок визначення академічної різниці та визнання результатів попереднього навчання

Порядок надання дозволу на вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти

Порядок призначення і виплати стипендій

Інші нормативні документи забезпечення освітнього процесу