Докторантура

ДОКТОРАНТУРА

НУ “Чернігівська політехніка»

(економічні науки)

 В НУ «Чернігівська політехніка» здійснюється підготовка докторів наук за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

 

Документи для вступу до докторантури:

АНКЕТА ВСТУПНИКА (посилання) – АНКЕТА ВСТУПНИКА В ДОКТОРАНТУРУ

Перелік документів необхідних для вступу до докторантури

Контакти: [email protected], 0993763287

 

Нормативні документи:

Забезпечення академічної доброчесності

В університеті функціонує СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 79.051.04 яка має право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за такими спеціальностями:

  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,
  • 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»,
  • 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ДОКТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ НАУК

Засідання атестаційної колегії МОН

 

ФАХОВІ ВИДАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Науковий журнал «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»

Науковий журнал «НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ»