Наукові школи

Наукова школа кафедри фінансів, банківської справи та страхування: «ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

 

      Засновник: доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування  Ільчук Валерій Петрович.

      Рік заснування наукової школи: 2010 рік.

Д.е н., професор Ільчук В. П.  працює в університеті з 1995 року, має дві вищі освіти (технічну та економічну), наукові ступені кандидата технічних та доктора економічних наук, професор кафедри, заслужений працівник освіти України.

Наукова активність засновника школи:  Ільчук Валерій Петрович : біобібліограф. покажч. / уклад. Н. С. Лузіна. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 46 с.

 Представники наукової школи: д.е.н., доц. Шишкіна О.М.,  к.е.н., доц. Панченко О. І., к.е.н., доц. Садчикова І. В., к.е.н., ст. викл. Шпомер Т.О., к.е.н., доц. Лисенко І.В., к.е.н., доц. Штирхун Х.І.,  к.е.н. Анопрієнко В. О., к.е.н. Талавіра Є. В., к.е.н. Садчиков В. С., к.е.н. Пазюк В.С.

Мета: фундаментальні та прикладні дослідження теорії і практики фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз.

Завдання:

 • визначення теоретичних та методичних засад фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки;
 • розробка схем і механізмів, пошук засобів та інструментів фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки;
 • актуалізація проблематики дослідження процесів диджиталізації у сфері фінансового посередництва на ринку фінансових послуг;
 • обґрунтування теоретичних положень та практичних заходів щодо протидії фінансовим ризикам в умовах посилення зовнішніх викликів і загроз:
 • вивчення різних аспектів цифрової трансформації фінансових установ в Україні.

Пріоритетні напрямки, в межах яких працює наукова школа:

 • фінансове забезпечення інноваційного розвитку провідних галузей національної економіки;
 • фундаментальні дослідження становлення та розвитку інноваційно-інвестиційних систем та комплексів в реальному секторі національної економіки;
 • дослідження можливостей фінансових ринків як постачальників фінансових ресурсів для сталого розвитку національної економіки.

Основні вектори сучасних наукових досліджень:

 • теорія, методологія, методика та організація фінансового забезпечення інноваційного розвитку провідних галузей національної економіки;
 • фінансові механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного  розвитку національних та регіональних господарських систем;
 • диджиталізація фінансових послуг у сфері діяльності банківських та небанківських фінансових установ;
 • інформаційні технології в процесі фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України;
 • фінансові ризики суб’єктів підприємництва та їх мінімізація в умовах перманентних фінансово-економічних криз;
 • формування фінансової безпеки суб’єктів ринку в умовах посилення конкуренції;
 • цифрова трансформація діяльності фінансових установ в Україні.

 

Захищені дисертації:

докторські:

 1. “Методологія управління фінансовими ризиками промислових підприємств” (Шишкіна О. В., 2020 рік).

кандидатські:

 1. “Інфраструктурне забезпечення модернізації рекреаційного простору регіону” (Анопрієнко В. О., 2012 рік).
 2. “Інвестиційне забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів” (Талавіра Є. В., 2013 рік).
 3. “Модернізація виробничої інфраструктури регіональних господарських комплексів в інтеграційних умовах” (Сидоренко І. В., 2013 рік).
 4. “Формування механізму модернізації продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів” (Лисенко І. В., 2014 рік).
 5. “Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва” (Садчиков В. С., 2015 рік).
 6. “Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості” (Пазюк В. С., 2017 рік).
 7. “Державне регулювання ринку органічної продукції в Україні” (Штирхун Х. І., 2017 рік).
 8. “Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування” (Шпомер Т. О., 2019 рік).

 

Проведені науково-дослідні роботи:

 1. “Науково-прикладні засади управління фінансово-економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівні”. Держ. рег. номер 0118U 004409. Термін виконання 03.2018 – 02. 2021.
 2. “Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки”. Держ. рег. номер 0118U004408. Термін виконання 03.2018 – 02.2021.
 3. “Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства”.Держ. рег. номер 0118U004407. Термін виконання 03.2018 – 02.2021.

Наукові-праці_монографії, розділи в монографіях