Участь у спеціальному віртуальному турі для освітян з теми «Історії грошового обігу України: жіночий світ монети»

30.04.2024 р. викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування д.е.н., професор О. М. Парубець, к.е.н., старший викладач Т. О. Шпомер долучилися до спеціального віртуального туру для освітян з теми «Історії грошового обігу України: жіночий світ монети».

Захід проводився з метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та надання їм допомоги у підготовці матеріалів для навчальних програм, семінарів, лекцій в межах навчальних дисциплін з фінансової грамотності, історії фінансової думки, основ теорії грошей, історії грошового обігу, грошей та кредиту, тощо.

Віртуальний тур проводився доктором історичних наук, старшим зберігачем фондів Музею грошей Національного банку України – Андрієм Бойко-Гагаріним. Отримана інформація буде використана при викладанні здобувачам вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» блоку фінансових дисциплін.